Condoleren

Bloemen
bestellen

Bloemen
bestellen

Anna WIJNANTS

echtgenote van wijlen de heer Alfred TIMMERMAN †2018


BORGLOON


° Bommershoven 11 oktober 1929
† Tongeren 10 februari 2024


achter de tranen
duizend herinneringen
aan het leven


Mevrouw Anna WIJNANTS
echtgenote van wijlen de heer Alfred TIMMERMAN †2018


Lid van de VOM en van Vief


Geboren te Bommershoven op 11 oktober 1929 en zachtjes van
ons heengegaan in het AZ Vesalius te Tongeren op 10 februari 2024.


Zij leeft verder in de harten van:


Luc en Sonja PANSAERS-WIJNANTS,
        Victor en Jolien GELADE-ZANDERS en
        Brecht ZANDERS en Sofie VOETS                         haar oogappelsJozef † en Jeanette † WIJNANTS-DOUHA en familie,
Maurice † en Henriette † WIJNANTS-LENAERS en familie,
Ludovic † en Maria WIJNANTS-DAENEN en familie,
Jean en Maria † WIJNANTS-SMETS en familie,
Floremont † en Irène † TIMMERMAN-BILLIET en familie,
       haar broers, schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten en verwanten


Met dank aan allen die Anna met veel liefde en zorg omringd hebben,
aan haar huisarts dr. Margot Vanaeken, kinesist Marc Claesen
thuisverpleegsters Jenny Voets en team,
directie en medewerkers van het WZC Fliedermael te Vliermaal,
dokters en verpleging van het AZ Vesalius.


De families TIMMERMAN, WIJNANTS, COLEMONTS en PIETERS.


De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,


zal plaatsvinden in de Collegiale Sint-Odulpluskerk van Borgloon op
vrijdag 16 februari 2024 om 10.30 uur,
gevolgd door de crematie en de bijzetting in de urnekelder op
de Centrale begraafplaats te Borgloon in intieme kring.


Samenkomst en laatste groet in de voornoemde kerk vanaf 10.15 uur.


U kunt Anna een laatste groet brengen in het bijzijn van haar familie
in het Uitvaartcentrum Orye, Wellenstraat 27 te Borgloon op
donderdag 15 februari 2024 van 18.30 tot 19 uur.


Rouwadres: Tongersesteenweg 85, 3840 Borgloon

Online condoleren


(Gelieve geen icoontjes te gebruiken)

De condolatie is bezorgd aan de nabestaanden.

Anna WIJNANTS

echtgenote van wijlen de heer Alfred TIMMERMAN †2018


BORGLOON


° Bommershoven 11 oktober 1929
† Tongeren 10 februari 2024


achter de tranen
duizend herinneringen
aan het leven


Mevrouw Anna WIJNANTS
echtgenote van wijlen de heer Alfred TIMMERMAN †2018


Lid van de VOM en van Vief


Geboren te Bommershoven op 11 oktober 1929 en zachtjes van
ons heengegaan in het AZ Vesalius te Tongeren op 10 februari 2024.


Zij leeft verder in de harten van:


Luc en Sonja PANSAERS-WIJNANTS,
        Victor en Jolien GELADE-ZANDERS en
        Brecht ZANDERS en Sofie VOETS                         haar oogappelsJozef † en Jeanette † WIJNANTS-DOUHA en familie,
Maurice † en Henriette † WIJNANTS-LENAERS en familie,
Ludovic † en Maria WIJNANTS-DAENEN en familie,
Jean en Maria † WIJNANTS-SMETS en familie,
Floremont † en Irène † TIMMERMAN-BILLIET en familie,
       haar broers, schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten en verwanten


Met dank aan allen die Anna met veel liefde en zorg omringd hebben,
aan haar huisarts dr. Margot Vanaeken, kinesist Marc Claesen
thuisverpleegsters Jenny Voets en team,
directie en medewerkers van het WZC Fliedermael te Vliermaal,
dokters en verpleging van het AZ Vesalius.


De families TIMMERMAN, WIJNANTS, COLEMONTS en PIETERS.


De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,


zal plaatsvinden in de Collegiale Sint-Odulpluskerk van Borgloon op
vrijdag 16 februari 2024 om 10.30 uur,
gevolgd door de crematie en de bijzetting in de urnekelder op
de Centrale begraafplaats te Borgloon in intieme kring.


Samenkomst en laatste groet in de voornoemde kerk vanaf 10.15 uur.


U kunt Anna een laatste groet brengen in het bijzijn van haar familie
in het Uitvaartcentrum Orye, Wellenstraat 27 te Borgloon op
donderdag 15 februari 2024 van 18.30 tot 19 uur.


Rouwadres: Tongersesteenweg 85, 3840 Borgloon

Online condoleren

De condolatie is bezorgd aan de nabestaanden.

Anna WIJNANTS

echtgenote van wijlen de heer Alfred TIMMERMAN †2018


BORGLOON


° Bommershoven 11 oktober 1929
† Tongeren 10 februari 2024


achter de tranen
duizend herinneringen
aan het leven


Mevrouw Anna WIJNANTS
echtgenote van wijlen de heer Alfred TIMMERMAN †2018


Lid van de VOM en van Vief


Geboren te Bommershoven op 11 oktober 1929 en zachtjes van
ons heengegaan in het AZ Vesalius te Tongeren op 10 februari 2024.


Zij leeft verder in de harten van:


Luc en Sonja PANSAERS-WIJNANTS,
        Victor en Jolien GELADE-ZANDERS en
        Brecht ZANDERS en Sofie VOETS                         haar oogappelsJozef † en Jeanette † WIJNANTS-DOUHA en familie,
Maurice † en Henriette † WIJNANTS-LENAERS en familie,
Ludovic † en Maria WIJNANTS-DAENEN en familie,
Jean en Maria † WIJNANTS-SMETS en familie,
Floremont † en Irène † TIMMERMAN-BILLIET en familie,
       haar broers, schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten en verwanten


Met dank aan allen die Anna met veel liefde en zorg omringd hebben,
aan haar huisarts dr. Margot Vanaeken, kinesist Marc Claesen
thuisverpleegsters Jenny Voets en team,
directie en medewerkers van het WZC Fliedermael te Vliermaal,
dokters en verpleging van het AZ Vesalius.


De families TIMMERMAN, WIJNANTS, COLEMONTS en PIETERS.


De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,


zal plaatsvinden in de Collegiale Sint-Odulpluskerk van Borgloon op
vrijdag 16 februari 2024 om 10.30 uur,
gevolgd door de crematie en de bijzetting in de urnekelder op
de Centrale begraafplaats te Borgloon in intieme kring.


Samenkomst en laatste groet in de voornoemde kerk vanaf 10.15 uur.


U kunt Anna een laatste groet brengen in het bijzijn van haar familie
in het Uitvaartcentrum Orye, Wellenstraat 27 te Borgloon op
donderdag 15 februari 2024 van 18.30 tot 19 uur.


Rouwadres: Tongersesteenweg 85, 3840 Borgloon

Online condoleren

De condolatie is bezorgd aan de nabestaanden.