Condoleren

Bloemen
bestellen

Bloemen
bestellen

Florent Guffens

echtgenoot van Madeleine Hannosset


BORGLOON

° Heers 20 juli 1942
† Borgloon 19 september 2022


Bezige handen, nu gevouwen en stil.
Een leven lang gegeven, dat was je wil.
Je strijd is gestreden, vol zorg en moed.
Verbazingwekkend krachtig.
‘t is op.
Zo is het goed.


Florent Guffens
echtgenoot van Madeleine Hannosset


Gewezen slachter met een grote passie voor zijn vak 

Geboren te Heers op 20 juli 1942 en zachtjes van ons heengegaan
in WZC Bloesemhof te Borgloon op 19 september 2022.

Echtgenoot van Madeleine Guffens-Hannosset
Vader en schoonvader van Rudy en Monique Guffens-Thijs
Grootvader en peter van Niels Guffens
Broer en schoonbroer van Tony en Andrea Guffens-Weiland
Nonkel van Eddy en Sophie Guffens-Claes & Imke
Delen mee in het verdriet: Zijn neven, nichten en vrienden.


Met dank aan 
Zijn huisdokter R. Meuwissen

Thuisverpleging Jana en Jo.
Kinésiste Vera
Het personeel van WZC Bloesemhof.


De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal doorgaan in de Aula van het Uitvaartcentrum Orye, 
Graaf Lodewijk Plein 4 te Borgloon op 
DINSDAG 27 september 2022 om 10.30 uur.
Gevolgd door de crematie,
waarna de inzetting in een urnekelder op
de Centrale Begraafplaats te Borgloon in intieme kring.
Samenkomst en laatste groet aan voornoemde aula vanaf 10.15 uur.


U kunt Florent een laatste groet brengen in het bijzijn van zijn familie
in het Uitvaartcentrum Orye, Wellenstraat 27 te Borgloon op
MAANDAG 26 september 2022 van 18.30 tot 19 uur.


Rouwadres: Graaf Lodewijk Plein 4B bus 1, 3840 Borgloon

Online condoleren

De condolatie is bezorgd aan de nabestaanden.

Florent Guffens

echtgenoot van Madeleine Hannosset


BORGLOON

° Heers 20 juli 1942
† Borgloon 19 september 2022


Bezige handen, nu gevouwen en stil.
Een leven lang gegeven, dat was je wil.
Je strijd is gestreden, vol zorg en moed.
Verbazingwekkend krachtig.
‘t is op.
Zo is het goed.


Florent Guffens
echtgenoot van Madeleine Hannosset


Gewezen slachter met een grote passie voor zijn vak 

Geboren te Heers op 20 juli 1942 en zachtjes van ons heengegaan
in WZC Bloesemhof te Borgloon op 19 september 2022.

Echtgenoot van Madeleine Guffens-Hannosset
Vader en schoonvader van Rudy en Monique Guffens-Thijs
Grootvader en peter van Niels Guffens
Broer en schoonbroer van Tony en Andrea Guffens-Weiland
Nonkel van Eddy en Sophie Guffens-Claes & Imke
Delen mee in het verdriet: Zijn neven, nichten en vrienden.


Met dank aan 
Zijn huisdokter R. Meuwissen

Thuisverpleging Jana en Jo.
Kinésiste Vera
Het personeel van WZC Bloesemhof.


De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal doorgaan in de Aula van het Uitvaartcentrum Orye, 
Graaf Lodewijk Plein 4 te Borgloon op 
DINSDAG 27 september 2022 om 10.30 uur.
Gevolgd door de crematie,
waarna de inzetting in een urnekelder op
de Centrale Begraafplaats te Borgloon in intieme kring.
Samenkomst en laatste groet aan voornoemde aula vanaf 10.15 uur.


U kunt Florent een laatste groet brengen in het bijzijn van zijn familie
in het Uitvaartcentrum Orye, Wellenstraat 27 te Borgloon op
MAANDAG 26 september 2022 van 18.30 tot 19 uur.


Rouwadres: Graaf Lodewijk Plein 4B bus 1, 3840 Borgloon

Online condoleren

De condolatie is bezorgd aan de nabestaanden.

Florent Guffens

echtgenoot van Madeleine Hannosset


BORGLOON

° Heers 20 juli 1942
† Borgloon 19 september 2022


Bezige handen, nu gevouwen en stil.
Een leven lang gegeven, dat was je wil.
Je strijd is gestreden, vol zorg en moed.
Verbazingwekkend krachtig.
‘t is op.
Zo is het goed.


Florent Guffens
echtgenoot van Madeleine Hannosset


Gewezen slachter met een grote passie voor zijn vak 

Geboren te Heers op 20 juli 1942 en zachtjes van ons heengegaan
in WZC Bloesemhof te Borgloon op 19 september 2022.

Echtgenoot van Madeleine Guffens-Hannosset
Vader en schoonvader van Rudy en Monique Guffens-Thijs
Grootvader en peter van Niels Guffens
Broer en schoonbroer van Tony en Andrea Guffens-Weiland
Nonkel van Eddy en Sophie Guffens-Claes & Imke
Delen mee in het verdriet: Zijn neven, nichten en vrienden.


Met dank aan 
Zijn huisdokter R. Meuwissen

Thuisverpleging Jana en Jo.
Kinésiste Vera
Het personeel van WZC Bloesemhof.


De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal doorgaan in de Aula van het Uitvaartcentrum Orye, 
Graaf Lodewijk Plein 4 te Borgloon op 
DINSDAG 27 september 2022 om 10.30 uur.
Gevolgd door de crematie,
waarna de inzetting in een urnekelder op
de Centrale Begraafplaats te Borgloon in intieme kring.
Samenkomst en laatste groet aan voornoemde aula vanaf 10.15 uur.


U kunt Florent een laatste groet brengen in het bijzijn van zijn familie
in het Uitvaartcentrum Orye, Wellenstraat 27 te Borgloon op
MAANDAG 26 september 2022 van 18.30 tot 19 uur.


Rouwadres: Graaf Lodewijk Plein 4B bus 1, 3840 Borgloon

Online condoleren

De condolatie is bezorgd aan de nabestaanden.