Condoleren


Joanna “Margriet” Bronckars

Je strijd is gestreden
met telkens nieuwe moed
Verbazingwekkend krachtig
’t is op
Zo is het goed!

Mevrouw Joanna “Margriet” Bronckars
echtgenote van wijlen de heer Jozef Schoels †1993

Geboren te Wellen op 5 juli 1922 en er omringd door haar kinderen
zachtjes van ons heengegaan in het WZC De Bloken op 22 oktober 2021.

Ria Schoels,
        Thierry en Lieve Raskin-Vannitsen
        Koen en Caroline Van Weert-Parzysz
              Lauranne
              Céleste
Omer en Monique Leunen-Schoels,
        Tom en Sarah Leunen-Garcia
              Jordi
              Dario
        Jo en Sandy Leunen-Castro
              Anouk
Ludo en Lutgarde Knapen-Schoels,
                     haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Verder delen in dit verdriet
Haar schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten en verwanten

Met dank aan haar huisarts dr. M. Wouters,
directie, personeel en bewoners van het WZC De Bloken.

De families Schoels, Bronckars, Neven en Briers. 

De uitvaartplechtigheid waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaats hebben in de Aula van het Uitvaartcentrum Orye,
Graaf Lodewijk Plein 4 te Borgloon op 
DONDERDAG 28 OKTOBER 2021 om 10.30 uur.
Gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op
de begraafplaats Zonneveld te Wellen.

Samenkomst en laatste groet in de voornoemde Aula vanaf 10 uur.

Rouwadres:
Familie Schoels – Bronckars
P/A Wellenstraat 27, 3840 BorgloonBloemen bestellenOnline condoleren:

Uw naam:
Uw email:
Uw bericht: