Rouwregister
 
 • André GERRITS
  André GERRITS

  Vallen en opstaan was zijn leven
  maar hij had levenslust en kracht
  en bleef steeds naar het beste streven
  en zag dat alles was volbracht

  De heer André GERRITS
  echtgenoot van wijlen mevrouw Christina GOFFINGS †2007

  Geboren te Wellen op 14 november 1928 en thuis te Zepperen, omringd
  door zijn familie zachtjes van ons heengegaan op 4 oktober 2015.  

  Lees meer...
 • Roselle GHYSENS
  Roselle GHYSENS

  je pijn is eindelijk voorbij
  je lijden is gedaan
  je leeft voor ons nu verder
  in een eeuwig nieuw bestaan

  Mevrouw Roselle GHYSENS
  echtgenote van de heer Theophile VANHEES

  Geboren te Borgloon op 24 maart 1927 en overleden te Tongeren
  in het A.Z. Vesalius op 30 september 2015. 

  Lees meer...
 • Alice VANDERCAPPELLEN
  Alice VANDERCAPPELLEN

  ze was het leven moe gestreden
  nam afscheid van het heden
  is zachtjes uit ons midden gegleden 
  om in haar eeuwigheid te treden

  Mevrouw Alice VANDERCAPPELLEN
  echtgenote van wijlen de heer Louis GROFFILS

  Lid van Ziekenzorg

  Geboren te Voort op 27 december 1920 en omringd door haar familie 
  zachtjes in de Heer ontslapen te Borgloon in het WZC Bloesemhof op 
  26 september 2015.  

  Lees meer...
 • Urbain LOWET
  Urbain LOWET

  Je bent niet meer
  daar waar je was,
  maar overal waar wij zijn.

  De heer Urbain LOWET
  echtgenoot van mevrouw Josée BRÔNE

  Geboren te Stevoort op 26 april 1936 en omringd door zijn familie, 
  zachtjes overleden te Sint-Truiden in het R.Z. Sint-Trudo op
  26 september 2015, gesterkt door de ziekenzalving.

  Lees meer...
 • Pascal PAQUE
  Pascal PAQUE

  we hebben je zacht begeleid
  tot aan de drempel van de tijd
  en dan heb jij de stap gezet
  vol vertrouwen, in stil gebed
  B. Knevels

  De heer Pascal PAQUE
  echtgenoot van mevrouw Germaine KERSTEN

  Gewezen Technisch Leraar Provinciale School Diepenbeek
  Voorzitter Kerkfabriek Haren

  Geboren te Haren op 17 november 1936 en omringd door zijn familie,
  zacht in de Heer ontslapen te Borgloon in het WZC Bloesemhof op
  26 september 2015, gesterkt door de laatste H. Sacramenten.  

  Lees meer...
 • Rita REENAERS
  Rita REENAERS

  je wou die ziekte overleven
  om nog heel lang bij ons te zijn
  maar ’t is een hard gegeven:
  de dood laat niemand leven
  hoezeer we er ook naar streven…
  jouw afscheid, ach,
  het maakt ons klein
  je nooit meer zien
  dat doet zo’n pijn

  Mevrouw Rita REENAERS
  echtgenote van de heer Guido LISMONT

  Jarenlang drijvende kracht achter Patisserie Lismont
  Altijd met iedereen begaan

  Geboren te Sint-Truiden op 13 januari 1951 en aldaar, omringd door 
  haar familie, zacht in de Heer ontslapen in het R.Z. Sint-Trudo op 
  24 september 2015, gesterkt door de laatste H. Sacramenten.  

  Lees meer...
 • Hubertine LISMONT
  Hubertine LISMONT

  de dood nam ook je lijden mee
  je twijfels en je felle pijn
  wij hopen dat je eindelijk
  daar veel gelukkiger zal zijn

  Mevrouw Hubertine LISMONT
  echtgenote van wijlen de heer Romain GROMMEN †2011

  Geboren te Opheers op 25 augustus 1929 
  en zacht in de Heer ontslapen in het WZC Aurora te Tongeren 
  op 24 september 2015.

  Lees meer...
 • Helena MOERS
  Helena MOERS

  als het nu dan toch mijn tijd is
  als ik werkelijk moet gaan
  omdat het een verloren strijd is
  goed, dan wil ik er ook staan
  met open hart en open ogen
  het onbekende tegemoet
  geen medelij, geen mededogen
  ik ben er klaar voor, zo is ’t goed
  B. Knevels

  Mevrouw Helena MOERS
  echtgenote van de heer Hubert HESTERMANS

  Geboren te Heks op 22 september 1935 en omringd door haar familie, 
  zachtjes in de Heer ontslapen te Tongeren in het A.Z. Vesalius 
  op 24 september 2015.  

  Lees meer...
 • Marc DEMUYNCK
  Marc DEMUYNCK

  Stil en eenvoudig
  ben je weggegaan
  Stil en eenvoudig
  zul je in onze harten
  blijven voortbestaan

  De heer Marc DEMUYNCK
  echtgenoot van mevrouw Yolande MARTENS

  Gewezen stichter van EUREGIO transport

  Geboren te Berlingen op 9 december 1940 en omringd door zijn familie, 
  zacht in de Heer ontslapen te Leuven in het U.Z. Gasthuisberg 
  op 24 september 2015. 

  Lees meer...
 • Elza DEBOUT
  Elza DEBOUT

  de familie dankt je
  omdat je met veel respect
  en heel sereen
  afscheid hebt genomen
  van onze geliefde
  die verder leeft in ons doen
  en onze dromen        
  B. K.

  Mevrouw Elza DEBOUT
  echtgenote van wijlen de heer Victor VANDENRHIJN †2000

  Lid van het H. Paterke

  Geboren te Bommershoven op 16 juli 1928 en omringd door haar familie, 
  zacht in de Heer ontslapen te Tongeren in het A.Z. Vesalius op 
  22 september 2015, gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

  Lees meer...
 • Raoul VRONINKS
  Raoul VRONINKS

  Bezige handen, nu gevouwen en stil.
  Een leven vol ijver, zo was jouw wil.
  Nu heb je rust, met lichaam en geest.
  Het blijft ons zo dierbaar, wat is geweest. 

  De heer Raoul VRONINKS
  echtgenoot van mevrouw Godelieve PEETERS

  Fruitteler en zorgboer

  Geboren te Groot-Gelmen op 20 juli 1940 
  en omringd door zijn echtgenote en kinderen, 
  zacht in de Heer ontslapen in het Salvator Ziekenhuis te Hasselt 
  op 19 september 2015, gesterkt door het H. Sacrament van de Zieken.  

  Lees meer...
 • Madeleine ROBIJNS
  Madeleine ROBIJNS

  je wou die ziekte overleven
  om nog heel lang bij ons te zijn
  maar ’t is een hard gegeven:
  de dood laat niemand leven
  hoezeer we er naar streven…
  jouw afscheid, ach,
  het maakt ons klein
  je nooit meer zien
  dat doet zo’n pijn                              
  B. K.

  Mevrouw Madeleine ROBIJNS
  echtgenote van de heer Willy CEULEMANTS

  Gewezen Regentes 
  Mede stichtster Bakkerij Ceulemants

  Geboren te Heers op 30 november 1936 en aldaar thuis onverwacht 
  in de Heer ontslapen op 21 september 2015.  

  Lees meer...
 • Regina NOSSIN
  Regina NOSSIN

  zoals een bloem haar kelk sluit
  na het laatste zonnelicht
  zo ben je van ons heengegaan
  zo zacht, zo stil, zo vederlicht
  alsof je zicht had op het licht
  van de eeuwig nieuwe dag 
  B. K.

  Mevrouw Regina NOSSIN
  echtgenote van de heer Gustaaf FRÉSON

  Lid van Reumaliga en van het H. Paterke

  Geboren te Vechmaal op 7 april 1938 en omringd door haar familie, 
  zacht in de Heer ontslapen te Tongeren in het A.Z. Vesalius op 18 september 2015, 
  gesterkt door het Sacrament van de zieken.  

  Lees meer...
 • Henri VANLANGENAEKER
  Henri VANLANGENAEKER

  Trots en dankbaar uw kinderen te zijn
  nemen wij afscheid van een sterke boer
  een lieve papa en liefste opa

  De heer Henri VANLANGENAEKER

  echtgenoot van wijlen Mevrouw Clara DE CLERCQ †2001

  Gepensioneerd landbouwer

  Geboren te Hasselt op 9 februari 1927 en omringd door zijn familie, zacht in de Heer ontslapen te Wellen
  op 17 september 2015 gesterkt door de laatste H. Sacramenten.  

  Lees meer...
 • Pauline PIETERSIL
  Pauline PIETERSIL

  ik vond het een genade
  haar te mogen kennen
  je kon bij haar te rade
  in moeilijke momenten
  ze was de goedheid zelf
  ze keek niet op een uur
  ik zal haar steeds herinneren
  als teder, lief puur
  B. K.

  Mevrouw Pauline PIETERSIL
  echtgenote van wijlen de heer Leon BUDO †2002

  Lid van de Kaartersclub 3de Leeftijd Heers

  Geboren te Opheers op 8 september 1921 en zacht in de Heer ontslapen
  te Tongeren in het A.Z. Vesalius op 15 september 2015,
  gesterkt door de laatste H. Sacramenten.  

  Lees meer...
 • Alphonse HOCHE
  Alphonse HOCHE

  je hebt nu eindelijk rust gevonden
  de dood heeft immers alle wonden
  wij wensen je een goede reis
  naar je gedroomde paradijs
  B. K.

  De heer Alphonse HOCHE
  echtgenoot van wijlen Josée VANHERCK †2010

  Geboren te Rukkelingen-Loon op 5 februari 1934 en zacht in de Heer 
  ontslapen te Sint-Truiden in het R.Z. Sint-Trudo op 12 september 2015.  

  Lees meer...
 • Albertine TIBO
  Albertine TIBO

  Leven en dood zijn
  onlosmakelijk met elkaar
  verbonden
  De dood is alleen maar ons
  laatste afscheid op aarde.

  Mevrouw Albertine TIBO

  echtgenote van wijlen de heer Henri BILLEN †1991

  Geboren te Borgloon op 31 mei 1916 en omringd door haar familie
  zacht in de Heer ontslapen in het WZC De Bloken op 8 september 2015,
  gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

  Lees meer...
 • Albert ROSSILLION
  Albert ROSSILLION

  je hebt ons wel verlaten
  maar voelen dat je er bent
  we zien je in zoveel dingen
  in alles word je herkend
  je hebt ons wel verlaten
  maar bent dichterbij dan ooit
  wat er ook nog zal gebeuren:
  jou vergeten we nooit
  B. Knevels

  De heer Albert ROSSILLION
  echtgenoot van mevrouw Rosette DUPONT

  Gepensioneerd bediende Stad Borgloon

  Geboren te Gors-Opleeuw op 24 december 1928 en zacht in de Heer
  ontslapen te Tongeren in het A.Z. Vesalius op 8 september 2015,
  gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

  Lees meer...
 • Basile VANORMELINGEN
  Basile VANORMELINGEN

  Niet het verdriet om het afscheid
  maakt je onsterfelijk
  maar wel de vreugde om de 
  mooie herinneringen.

  De heer Basile VANORMELINGEN
  echtgenoot van mevrouw Lea VENDRICKX

  Geboren te Alken op 29 juni 1926 en zacht in de Heer ontslapen
  te Hasselt in het Jessa ziekenhuis op 8 september 2015,
  gesterkt door het Sacrament van de zieken.

  Lees meer...
 • John BLEUS
  John BLEUS

  We melden u het overlijden van

  De heer John BLEUS

  Priester - Leraar

  Geboren te Borgloon op 2 augustus 1938 en zacht in de Heer ontslapen in
  het Jessa Ziekenhuis campus Salvator
  op 4 september 2015.

  Lees meer...
 • Rita KNAPEN
  Rita KNAPEN

  als je iemand hebt, die alles met je deelt
  de tafel en het bed, één die nooit verveelt
  als je iemand hebt, die al je zorgen heelt
  weet je wat dat zeggen wil 
  weet je wat dat scheelt ?
  Toon Hermans

  Mevrouw Rita KNAPEN
  echtgenote van de heer Danny DUCHATEAU

  Project verantwoordelijke “De Kleine Kasteeltjes” Tongeren

  Geboren te Hasselt op 11 maart 1956 
  en thuis omringd door haar familie zacht in 
  de Heer ontslapen te Haren op 3 september 2015,
  gesterkt door de ziekenzalving.

  Lees meer...
 • Raymond VANDERSMISSEN
  Raymond VANDERSMISSEN

  Diepbedroefd nemen wij afscheid van

  De heer Raymond VANDERSMISSEN
  echtgenoot van mevrouw Josephine MEES

  Militair op rust

  Geboren te Fleurus op 16 december 1928 
  en zacht ingeslapen te Sint-Truiden in 
  het R.Z. Sint-Trudo op 2 september 2015.

  Lees meer...
 • Hubert FRANCO
  Hubert FRANCO

  Ik nam afscheid van allen die ik zo
  lief heb gehad, maar in vaste
  overtuiging allen te kunnen weerzien
  zoals Jehovah God belooft in zijn Heilig Woord
   (openb. 21:3,4) 

  De heer Hubert FRANCO
  echtgenoot van mevrouw Claudia GAMBERT

  Getuige van Jehovah

  Geboren te Sint-Truiden op 23 november 1945 en plotseling overleden
  te Hoepertingen op 2 september 2015.

  Lees meer...
 • Albert KELLENS
  Albert KELLENS

  ’t was goed zoals ik heb geleefd
  ’t was goed mijn lieve leven lang
  mijn tijd is om, ik zeg vaarwel
  en ga voor ’t laatst mijn eigen gang
  B. K.

  De heer Albert KELLENS
  echtgenoot van wijlen mevrouw Annie VANSIMPSEN

  Geboren te Borgloon op 9 november 1936 en omringd door zijn familie, 
  zacht in de Heer ontslapen te Hasselt in het Jessa Ziekenhuis
  op 2 september 2015.  

  Lees meer...