condoleren
 
 • Maria JANSSIS
  Maria JANSSIS

  het is mooi geweest
  maar we laten je nu rustig gaan
  naar hen die je ook zo lief had
                                         Ivette

  Mevrouw Maria JANSSIS
  echtgenote van wijlen de heer Maurice SCHROYEN †2002

  Geboren te Mechelen-Bovelingen op 18 maart 1929 en omringd door
  haar kinderen, zacht in de Heer ontslapen te Sint-Truiden in het RZ Sint-Trudo
  op 23 oktober 2016 gesterkt door de ziekenzalving.

  Lees meer...
 • Lea COENEN
  Lea COENEN

  liefdevolle goedheid
  zo is ze te typeren
  zorgen en bezorgdheid…
  van haar viel veel te leren
                      Boudewijn Knevels 

  Mevrouw Lea COENEN
  echtgenote van wijlen de heer Georges BOES †2008

  Geboren te Ulbeek op 10 januari 1939 en omringd door haar familie, 
  zachtjes in de Heer ontslapen in het ZOL campus Sint-Jan op 23 oktober 2016.

  Lees meer...
 • Henri NIJS
  Henri NIJS

  een minzaam man is heengegaan
  een man van woord en daad
  hij was een vriend van iedereen
  van het zuiverste karaat
                        (Boudewijn Knevels)

  De heer Henri NIJS
  echtgenoot van wijlen mevrouw Maria VRANCKEN

  Geboren te Groot-Gelmen op 12 mei 1926
  en zacht in de Heer ontslapen te Sint-Truiden in het R.Z. Sint-Trudo
  op 21 oktober 2016.  

  Lees meer...
 • André MISSOTTEN
  André MISSOTTEN

  op de vleugels van de tijd
  met uitzicht op de eeuwigheid
  is zachtjes van ons heengegaan
  die liefde bracht in ons bestaan
                      Boudewijn Knevels 

  De heer André MISSOTTEN
  echtgenoot van mevrouw Jacqueline ONKELINX

  Geboren te Mechelen-Bovelingen op 1 juni 1929 en zacht in de Heer 
  ontslapen te Sint-Truiden in het RZ Sint-Trudo op 21 oktober 2016,
  gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.  

  Lees meer...
 • Herman PIPELEERS
  Herman PIPELEERS

  hij hield vast aan zijn principes
  trouw aan het gegeven woord
  rechtlijnig over heel de lijn
  zo leeft hij in onze harten voort
                        Boudewijn Knevels 

  De heer Herman PIPELEERS
  echtgenoot van mevrouw Emma BEX

  Gewezen Veldwachter van de gemeente Hoepertingen
  Ere-Hoofdveldwachter van de fusie Borgloon
  Erkend gewapend weerstander 1940-1945
  Lid van de NSB, IPA en meerdere Politieverenigingen

  Geboren te Hoepertingen op 26 oktober 1924 en omringd door zijn familie, 
  zacht in de Heer ontslapen in het R.Z. Sint-Trudo te Sint-Truiden
  op 20 oktober 2016, gesterkt door de ziekenzalving.  

  Lees meer...
 • Maria VANHERCK
  Maria VANHERCK

  Met jou hand in mijn hand
  gleed je weg uit het leven

  Mevrouw Maria VANHERCK
  echtgenote van wijlen de heer Hubert CREETEN † 2015

  Lid van Ziekenzorg

  Geboren te Borgloon op 15 december 1924 en aldaar zacht in de Heer 
  ontslapen in het WZC Bloesemhof op 17 oktober 2016, 
  gesterkt door de laatste H. Sacramenten. 

  Lees meer...
 • Marie-Ange FOLLONG
  Marie-Ange FOLLONG

  Ma maman m’a tout appris 
  sauf vivre sans elle

  Mevrouw Marie-Ange FOLLONG
  echtgenote van de heer Jan PROESMANS

  Geboren te Broekom op 23 augustus 1938 en omringd door haar familie 
  zachtjes van ons heengegaan in het A.Z. Vesalius te Tongeren
  op 15 oktober 2016.

  Lees meer...
 • Hubertina COENEGRACHTS
  Hubertina COENEGRACHTS

  je hebt nu eindelijk rust gevonden
  de dood heelt immers alle wonden
  wij wensen je een goede reis
  naar je gedroomde paradijs
                            Boudewijn Knevels 

  Mevrouw Hubertina COENEGRACHTS
  echtgenote van wijlen de heer Justin LOWET †2007

  Geboren te Kerniel op 5 april 1920 en omringd door haar familie, 
  zachtjes van ons heengegaan in het WZC Bloesemhof
  te Borgloon op 7 oktober 2016.  

  Lees meer...
 • Robert CLERINX
  Robert CLERINX

  ik verlaat hen die ik liefheb
  voor hen die ik liefhad

  De heer Robert CLERINX

  Fruitteler

  Geboren te Sint-Truiden op 14 november 1958 en aldaar omringd
  door zijn familie overleden in het R.Z. Sint-Trudo  op 6 oktober 2016.

  Lees meer...
 • Michel VANSEER
  Michel VANSEER

  de wereld was veel mooier
  toen jij nog bij mij was
  nu is hij grijs en grauw
  gedaan dat hemelsblauw…
  ik wou dat jij nog één keer
  ach, nog een keer bij mij was
                    Boudewijn Knevels 

  De heer Michel VANSEER
  partner van mevrouw Katrien BIENKENS

  Lid van de Visserclub de Snoek

  Geboren te Tongeren op 27 april 1972 en onverwacht overleden
  in het ZOL te Genk op 4 oktober 2016.  

  Lees meer...
 • Josef FRANSIS
  Josef FRANSIS

  Veel heb je ons gegeven
  Veel heb je voor ons betekend
  Zachtjes uit ons leven gedreven
  Blijf je in onze harten leven

  De heer Josef FRANSIS
  echtgenoot van mevrouw Gislaine DELSAER

  Gewezen Ambtenaar van Ministerie van Financiën
  Ereschepen van de gemeente Heers
  30 jaar gemeenteraadslid te Heers
  Gewezen Voorzitter CVP te Gelmen
  Gewezen Voorzitter Wielerclub “Moed en Eendracht” Klein-Gelmen
  Gewezen Voorzitter ACW Heers
  Gewezen Secretaris BGJG Klein-Gelmen
  Gewezen bestuurslid ACV Heers  

  Geboren te Klein-Gelmen op 23 november 1932 en omringd door
  zijn familie, zachtjes van ons heengegaan in het WZC Seniorenhof
  te Tongeren op 3 oktober 2016 voorzien van de laatste H. Sacramenten.

  Lees meer...
 • Elza BOELEN
  Elza BOELEN

  zoals een bloem haar kelk sluit
  na het laatste zonnelicht
  zo ben je van ons heengegaan
  zo zacht, zo stil, zo vederlicht
  en op je lippen lag een lach
  alsof je zicht had op het licht
  van de eeuwig nieuwe dag
    Boudewijn Knevels 

  Mevrouw Elza BOELEN
  echtgenote van wijlen de heer Silvain KERSTEN †1999

  Lid van Ziekenzorg

  Geboren te Gors-Opleeuw op 10 november 1919 en aldaar thuis
  zacht in de Heer ontslapen op 3 oktober 2016,
  gesterkt door de laatste H. Sacramenten.  

  Lees meer...
 • Anny FOURIER
  Anny FOURIER

  onvatbaar vlug
  heb je ons verlaten
  voor afscheid
  was helaas geen tijd…
  moeten we het nu dan
  hierbij laten:
  afspraak in de eeuwigheid?
                     Boudewijn Knevels 

  Mevrouw Anny FOURIER
  echtgenote van de heer Herman COX 

  Geboren te Berlingen op 18 januari 1946 en thuis onverwacht
  overleden te Hoepertingen op 2 oktober 2016.  

  Lees meer...
 • Albert STRAUVEN
  Albert STRAUVEN

  jouw sporen zijn niet uitgewist
  de afdruk van gelukkige jaren
  ze staan in onze geest gegrift
  waar wij ze met respect bewaren
                       Boudewijn Knevels 

  De heer Albert STRAUVEN
  echtgenoot van mevrouw Marlène PALMEN

  Gewezen Leraar Moraal
  Lid Confrérie Tungrorum
  Lid Kon. Muziekmij. Casino Tongeren
  Bestuurslid Open VLD Borgloon
  Voorzitter vzw Burgerwelzijn

  Geboren te Borgloon op 24 juni 1944 en omringd door zijn familie
  overleden te Hasselt in het Jessa Ziekenhuis op 30 september 2016.  

  Lees meer...
 • Madeleine VERHEYEN
  Madeleine VERHEYEN

  liefdevolle goedheid
  zo is ze te typeren
  zorgen en bezorgdheid 
  van haar viel veel te leren

  Mevrouw Madeleine VERHEYEN
  echtgenote van de heer Arthur BROUX

  Geboren te Hasselt op 4 januari 1946 en thuis omringd door Arthur en kinderen,
  overleden te Kuttekoven op 26 september 2016.

  Lees meer...
 • Cécile LEMMENS
  Cécile LEMMENS

  Waar je ook bent, ‘k zou ’t niet weten.
  Niet in afstand of tijd te meten.
  Maar ik heb je bij me,
  diep in mij,
  Daarom ben je zo dichtbij.
                                Toon Hermans  

  Cécile LEMMENS
  Luc FREDERIX †
  partner van Patrick CARNOTENSIS

  Geboren te Wangata op 1 augustus 1959 en onverwacht van ons
  heengegaan in het ZOL campus Sint-Jan te Genk op 25 september 2016.

  Lees meer...
 • Emmanuel BOSCH
  Emmanuel BOSCH

  de dood nam ook je lijden mee
  je twijfels en je felle pijn
  wij hopen dat je eindelijk
  daar veel gelukkiger zal zijn 
                     Boudewijn Knevels 

  De heer Emmanuel  BOSCH
  echtgenoot van mevrouw Liliane KNAPEN

  Geboren te Vlimmeren op 8 januari 1951 en omringd door zijn familie overleden 
  te Tongeren in het A.Z. Vesalius ontslapen op 26 september 2016,
  gesterkt door het Sacrament van de zieken.

  Lees meer...
 • Gertrude STASSENS
  Gertrude STASSENS

  Dankbaar voor alle mooie tijden, 
  nemen we afscheid van

  Mevrouw Gertrude STASSENS
  echtgenote van wijlen de heer Jean ONKELINX †1994

  Geboren te Opheers op 25 april 1939 en zachtjes overleden
  in het Jessa Ziekenhuis te Hasselt op 25 september 2016,
  gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

  Lees meer...
 • Alice VANDERSMISSEN
  Alice VANDERSMISSEN

  je bent niet zichtbaar meer aanwezig
  maar we weten de je er bent
  het voelt aan alsof je nog naast ons staat
  toch is er de leegte die niet went
  Boudewijn Knevels

  Mevrouw Alice VANDERSMISSEN

  Geboren te Hoepertingen op 31 december 1930 en aldaar thuis, 
  omringd door haar familie, zacht in de Heer ontslapen op 23 september 2016,
  gesterkt door de laatste H. Sacramenten.  

  Lees meer...
 • Magda GAENS
  Magda GAENS

  Hoger dan de hoogste berg
  Dieper dan het diepste dal
  Breder dan de breedste rivier
  Zo hield ik van het leven
  Magda

  Mevrouw Magda GAENS
  echtgenote van de heer Freddy LAMBRECHTS

  Voorzitster FEMMA Alken
  Lector in de Sint-Aldegondiskerk te Alken

  Geboren te Alken op 19 januari 1954 en thuis omringd door haar familie, 
  zacht in de Heer ontslapen te Wellen op 22 september 2016,
  gesterkt door de laatste H. Sacramenten.  

  Lees meer...
 • René VANDERCAPPELLEN
  René VANDERCAPPELLEN

  hoe mooier de herinnering
  hoe pijnlijker is ons verdriet
  wij danken je voor wie je was
  en wat je in ons achterliet
  Boudewijn Knevels

  De heer René VANDERCAPPELLEN
  echtgenoot van mevrouw Josephine VANDERSMISSEN

  Lid van Ziekenzorg

  Geboren te Rijkel op 9 december 1925 en aldaar, 
  thuis omringd door zijn familie, zacht in de Heer ontslapen 
  op 21 september 2016, gesterkt door de laatste H. Sacramenten.  

  Lees meer...
 • Wim BUCKINX
  Wim BUCKINX

  geen tijd meer voor een noodstop
  het ongenadige noodlot
  greep onverbiddelijk in
  een fractie van reactie
  slechts machteloze actie...
  wie kent van de dood de zin?
                        Boudewijn Knevels

  De heer Wim BUCKINX

  Verzekeringsmakelaar, gewezen kantoorhouder AXA
  en lid van  Jag en Lava

  Geboren te Hasselt op 16 januari 1960 en zacht in de Heer ontslapen
  te Tongeren in het A.Z. Vesalius op 14 september 2016.

  Lees meer...
 • Robert STEVENS
  Robert STEVENS

  Men meldt ons het overlijden van:

  De heer Robert STEVENS

  Adjudant op Rust

  Geboren te Borgloon op 28 september 1929 
  en overleden te Tongeren in het A.Z. Vesalius 
  op 10 september 2016.  

  Lees meer...
 • Maria PIRAR
  Maria PIRAR

  Er zijn geen woorden voor een zieke
  van wie je weet, zij redt het niet
  Je streelt haar wang, je ziet haar ogen
  je bent bevangen door verdriet
  Toch ben je dankbaar voor haar leven
  dat zoveel goede dingen gaf.

  Mevrouw Maria PIRAR
  echtgenote van de heer Maurice RASKIN

  Geboren te Zepperen op 17 februari 1939 en omringd door haar familie, 
  zacht in de Heer ontslapen te Sint-Truiden in het R.Z. Sint-Trudo op
  13 september 2016, gesterkt door de laatste H. Sacramenten.  

  Lees meer...