Rouwregister
 
 • Arlette FANTON
  Arlette FANTON

  We zien je rozen staan
  Onze tranen laten we vloeien
  Onze mooiste roos is heengegaan
  Maar zal voor altijd bloeien…

  Mevrouw Arlette FANTON
  echtgenote van de heer Romain LEMMENS 

  Geboren te Sint-Truiden op 21 augustus 1955 en thuis,
  omringd door haar familie, zacht in de Heer ontslapen
  te Vechmaal op 28 november 2015, gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.

  Lees meer...
 • Mechiel MILISEN
  Mechiel MILISEN

  wij gingen soms een andere weg
  maar nooit ver van mekaar
  wel samen naar het zelfde doel
  maar anders, weliswaar
  nu scheiden onze wegen plots
  twee werelden apart
  toch breekt de dood niet onze eed:
  steeds samen één van hart
  B. Knevels

  Mechiel MILISEN

  Student PIBO Tongeren

  Geboren te Genk op 30 maart 1999 en aldaar, zachtjes van ons
  heengegaan in het ZOL campus Sint-Jan op 23 november 2015.

  Lees meer...
 • Alice DESSART
  Alice DESSART

  Een goede moeder werd
  ons gegeven en werd ons ontnomen
  wij aanvaarden en danken
  voor al het mooie dat wij
  van haar mochten ontvangen.

  Wij zullen je missen elke dag,
  maar in ons hart
  zal je met ons samenblijven.

  Mevrouw Alice DESSART
  echtgenote van de heer Guillaume MOERMANS

  Gewezen ijveraarster van het Valentinusblad (H. Paterke)
  Lid van KVLV Heers

  Geboren te Veulen op 6 maart 1929 en omringd door haar familie, 
  zacht in de Heer ontslapen in het Jessa Ziekenhuis te Hasselt op 22 november 2015, 
  gesterkt door de laatste H. Sacramenten.  

  Lees meer...
 • Fons DIERICKX
  Fons DIERICKX

  we hebben je ogen dichtgedaan
  en op je lippen lag
  een glimlach van tevredenheid…
  de glimlach van de eeuwigheid
  B. Knevels

  De heer Fons DIERICKX
  Partner van mevrouw Rita BUCKINX 

  Geboren te Antwerpen op 20 juli 1958 en onverwacht, thuis overleden
  te Vliermaalroot op 20 november 2015.  

  Lees meer...
 • Theophiel LEENAERS
  Theophiel LEENAERS

  bedankt voor al je liefde
  je vriendschap en je trouw
  ook over de grens van ’t leven
  houden we van jou
  B. Knevels

  De heer Theophiel LEENAERS
  echtgenoot van mevrouw Maria BILLEN

  Geboren te Gors-Opleeuw op 6 oktober 1945 
  en na een smartelijk ongeval overleden te Hasselt 
  in het Jessa ziekenhuis op 18 november 2015.

  Lees meer...
 • Jeanne BALDEWIJNS
  Jeanne BALDEWIJNS

  ook al ben je aangeland
  ginder aan de overkant
  in de palm van hogerhand…
  wij blijven zielsverwant
  B. Knevels

  Mevrouw Jeanne BALDEWIJNS
  echtgenote van wijlen de heer Georges BUDO † 2000

  Geboren te Bommershoven op 28 augustus 1930 en aldaar, 
  thuis zacht in de Heer ontslapen op 12 november 2015.

  Lees meer...
 • Paula PAQUE
  Paula PAQUE

  je hebt nu eindelijk rust gevonden
  de dood heelt immers alle wonden
  wij wensen je een goede reis
  naar je gedroomde paradijs
  B. Knevels

  Mevrouw Paula PAQUE
  echtgenote van wijlen de heer August ORY † 1979
  levensgezel van wijlen de heer Constant DEGROOF † 2013

  Lid van de kaartersclub van Voort

  Geboren te Broekom op 2 december 1934 
  en aldaar thuis zacht in de Heer ontslapen op 10 november 2015, 
  gesterkt door de laatste H. Sacramenten.  

  Lees meer...
 • Jean LAMBRECHTS
  Jean LAMBRECHTS

  In alle stilte
  ben je van ons heengegaan,
  maar je blijft
  in ons verder leven.

  De heer Jean LAMBRECHTS
  echtgenoot van mevrouw Julia HAESEVOETS

  Geboren te Sint-Truiden op 20 december 1925 
  en aldaar zacht in de Heer ontslapen in het R.Z. Sint-Trudo 
  op 7 november 2015.

  Lees meer...
 • William PISSOORT
  William PISSOORT

  De Heer en Mevrouw Guy DERRIKS,
       Pierre-Loïc, Aymeric, Amaury et Marine DERRIKS,
  Mevrouw Pauline PISSOORT en de Heer Thierry DUTRANOIX,
  De Heer Ludovic PISSOORT,  zijn kinderen en kleinkinderen,

  De Heer en Mevrouw Pierre PISSOORT, 
  Mevrouw Anne PISSOORT, 
  Mevrouw Dominique PISSOORT, zijn broer, zussen en schoonzus,   

  Mevrouw Henri van LIERDE,  zijn tante, 

  Zijn neven en nichten,

  Melden u met droefheid het plotse overlijden van

  De Heer William PISSOORT
  (gezegd Billy)

  Advocaat aan de Balie van Brussel
  Gewezen Secretaris Generaal van de Cercle Royal Gaulois en Littéraire

  Geboren te Ukkel op 2 juli 1948 en er overleden op 30 oktober 2015.

  Lees meer...
 • Roger UREEL
  Roger UREEL

  De familie meldt het overlijden van

  De heer Roger UREEL
  partner van mevrouw Clementine CHRISTOPHE

  Geboren te Jette op 18 juni 1936 
  en onverwacht thuis overleden te Heers op 2 november 2015.

  Lees meer...
 • Guillaume GROVEN
  Guillaume GROVEN

  je pijn is eindelijk voorbij
  je lijden is gedaan
  je leeft voor ons nu verder
  in een eeuwig nieuw bestaan
  B. Knevels

  De heer Guillaume GROVEN
  echtgenoot van mevrouw Mariette VANHEES

  Fervent wandelaar bij Wandelclub De Loonse Tsjaffeleers

  Geboren te Borgloon op 30 januari 1927 en aldaar thuis
  zacht in de Heer ontslapen op 2 november 2015.

  Lees meer...
 • Joseph MOERMANS
  Joseph MOERMANS

  Ik misse u waar ik henenvaar
  of waar ik henenkeer;
  de morgenstond, de dagen rond
  en de avonden nog meer!
  Guido Gezelle

  De heer Joseph MOERMANS
  echtgenoot van wijlen mevrouw Angèle GUISET † 2000

  Gewezen lid van de K. Harmonie Salvia Heers
  Lid van de Handbooggilde Sint-Sebastiaan Heers

  Geboren te Heers op 30 april 1933 en onverwacht, zacht in de Heer
  ontslapen te Sint-Truiden in het R.Z. Sint-Trudo op 1 november 2015.  

  Lees meer...
 • Jeanne CLAESEN
  Jeanne CLAESEN

  tranen van verdriet
  en vreugdevolle dankbaarheid
  een glimlach om de herinnering
  de vrede nu van de eeuwigheid
  B. Knevels

  Mevrouw Jeanne CLAESEN
  echtgenote van wijlen de heer Armand VANDERBEEKEN † 1998

  Geboren te Borgloon op 1 juli 1921 en omringd door haar familie, 
  zachtjes in de Heer ontslapen in het WZC Salvator te Hasselt op 31 oktober 2015.

  Lees meer...
 • Leon Bartholomé
  Leon Bartholomé

  Ik heb gehuild, gelachen en gevochten
  Ik lag in warme bermen en in gladde bochten
  Ik hief het glas, het viel in duizend scherven
  Ik wist de grijze hemel
  Toch weer blauw te verven
  Ben blijven pogen
  Al verbranden al mijn schepen
  Ik heb gebaald, gefaald
  En heb hem vaak geknepen
  Er was applaus en ik werd heftig uitgefloten
  Maar als ik ga dan zeg ik Dank U
  Ik heb genoten                            
  Toon Hermans

  De heer Leon Bartholomé
  echtgenoot van mevrouw Emilia Smekens

  Gewezen: 
  Onderwijzer Basisschool De Linde campus Borgloon,
  Directeur ad-interim Basisschool De Linde campus Borgloon,
  Partijvoorzitter Sp.a afdeling Borgloon,
  Lid geschiedkundige kring Borgloon,
  Voorzitter Raad van Beheer Bibliotheek Borgloon

  Geboren te Wellen op 12 augustus 1937 en thuis omringd door
  echtgenote en kinderen overleden te Borgloon op 29 oktober 2015.

  Lees meer...
 • Elie LAQUAY
  Elie LAQUAY

  Zwaar werden de dagen
  en lang duurde de nacht
  Hoe moeilijk is het vechten
  bij het ontbreken van de kracht
  Maar ondanks je verlies
  van de strijd om het leven
  Heb je ons een heel stuk geluk
  en ontzettend veel liefde gegeven

  Mevrouw Elie LAQUAY
  echtgenote van de heer Jozef ROSSILLION

  Geboren te Horpmaal op 12 maart 1956 
  en omringd door haar familie overleden in het ZOL te Genk op 28 oktober 2015.  

  Lees meer...
 • René NEDERHAND
  René NEDERHAND

  bevrijd van onrust
  bevrijd van pijn
  dat het in je hart en ziel
  nu eeuwig vrede moge zijn
  B. Knevels

  De heer René NEDERHAND
  echtgenoot van mevrouw Monique NEVEN

  Gewezen medewerker aan de Haven van Antwerpen

  Geboren te Merksem op 3 maart 1946 en onverwacht in de Heer
  ontslapen te Tongeren in het A.Z. Vesalius op 27 oktober 2015.  

  Lees meer...