Aula_klein
 
 • Irma COENEN
  Irma COENEN

  je levensboek is volgeschreven
  je hebt het zachtjes dichtgedaan
  wij zullen ’t lezen en herlezen
  zo blijf je bij ons voortbestaan
                                   B. Knevels

  Mevrouw Irma COENEN
  echtgenote van wijlen de heer Arnold SCHOENAERS †1987

  Geboren te Kerniel op 19 maart 1922 en thuis zacht in de Heer ontslapen
  op 27 juli 2016 in extremis voorzien van de laatste H. Sacramenten.  

  Lees meer...
 • Anja DERWA
  Anja DERWA

  in het diepste van ons hart
  in het diepste van onze ziel
  in veel onbegrip en smart
  omdat je ons zo vroeg ontviel
                                 B. Knevels

  Mevrouw Anja DERWA

  Geboren te Horpmaal op 2 november 1968 en onverwacht
  overleden te Veulen op 24 juli 2016.

  Lees meer...
 • Carine TILKENS
  Carine TILKENS

  de vleugels van de tijd
  op de vleugels van de tijd
  met uitzicht op de eeuwigheid
  is zachtjes van ons heengegaan
  die liefde bracht in ons bestaan
                                B. Knevels

  Mevrouw Carine TILKENS
  echtgenote van de heer Eddy VANHEES    

  Geboren te Sint-Truiden op 27 april 1962 en onverwacht thuis
  overleden te Niel-bij-Sint-Truiden op 23 juli 2016.

  Lees meer...
 • Marie-Thérèse DELANOY
  Marie-Thérèse DELANOY

  diep bedroefd en nog ontroostbaar
  stille pijn om het gemis
  dankbaar om het mooie leven
  lichtpunt in de duisternis
                                                 B. Knevels

  Mevrouw Marie-Thérèse DELANOY

  partner van de heer Willy SMOLDERS

  Geboren te ‘s Herenelderen op 21 maart 1963 
  en omringd door haar familie, zacht in de Heer ontslapen 
  te Sint-Truiden in het R.Z. Sint-Trudo
  op 13 juli 2016.  

  Lees meer...
 • Marie-Louise (Wies) VANMAL
  Marie-Louise (Wies) VANMAL

  je was zo vrolijk en spontaan
  je stem, je hand, je lach, je traan
  je blijheid en je vriendelijkheid
  we koesteren ze in eeuwigheid
                                                 B. Knevels

  Mevrouw Marie-Louise (Wies) VANMAL

  Lid van meerdere godvruchtige genootschappen

  Geboren te Hoepertingen 19 januari 1946 
  en omringd door haar familie overleden te Sint-Truiden in 
  het R.Z. Sint-Trudo op 8 juli 2016, 
  voorzien van het H. Sacrament van de zieken.

  Lees meer...
 • Marina HOUBEN
  Marina HOUBEN

  Zoals het gisteren was,
  zal het morgen nooit meer zijn.

  Mevrouw Marina HOUBEN
  echtgenote van de heer Wilfried JOSSA

  Onderwijzeres

  Geboren te Hasselt op 13 oktober 1959 en omringd door haar familie, 
  zachtjes in de Heer ontslapen  te Hasselt  in het Jessa Ziekenhuis 
  op 6 juli 2016.

  Lees meer...
 • Julien JOCKEN
  Julien JOCKEN

  thuis heel vredig ingeslapen
  bij geliefde vrouw en kroost
  vredig, zoal heel zijn leven
  dat is onze mooiste troost

  De heer Julien JOCKEN
  echtgenoot van mevrouw 
  Huguette DUBOIS

  Gewezen Landbouwkundige te Oreye

  Gewezen Voorzitter O.C.M.W. te Heers
  Gewezen Verzekeringsagent bij Generali 

  Geboren te Gutschoven op 14 augustus 1945 en aldaar onverwacht
  in de Heer ontslapen op 2 juli 2016.

  Lees meer...
 • Julien VANHERCK
  Julien VANHERCK

  als ik ver van jou zal zijn
  verder dan de horizon
  ween dan niet, laat geen traan
  maar herinner je mijn naam

  De heer Julien VANHERCK
  echtgenoot van mevrouw Marie-Jeanne ETIENNE

  Gepensioneerde Bediende Ford Genk
  Gewezen jager

  Lid van de Sint-Hubertus vereniging
  en van WBE Haspengouw
   
  Geboren te Sint-Truiden op 2 juli 1946 en thuis, omringd door zijn familie 
  zacht in de Heer ontslapen te Voort op 1 juli 2016, gesterkt door de ziekenzalving.  

  Lees meer...
 • Suzanne PIETERS
  Suzanne PIETERS

  ze nam afscheid van de tijd
  en van dit aardse leven
  om in de rust van de eeuwigheid
  in vrede te herleven

  Mevrouw Suzanne PIETERS
  echtgenote van wijlen de heer
  François RENAERS

  Geboren te Diepenbeek op 16 oktober 1935
  en aldaar onverwacht overleden op 30 juni 2016

  Lees meer...
 • Willy TIMMERMANS
  Willy TIMMERMANS

  wie liefde gaf die gaat niet dood
  wie goed was zal niet sterven
  wordt in herinnering gegrift
  en zal zo leven erven 

  De heer Willy TIMMERMANS

  Lid van de Duivenbond Jesseren        
  en van meerdere godvruchtige verenigingen

  Geboren te Sint-Truiden op 26 augustus 1953 en onverwacht 
  in de Heer ontslapen te Kerniel op 28 juni 2016,
  voorzien van de laatste H. Sacramenten.  

  Lees meer...
 • Jacques GRAULUS
  Jacques GRAULUS

  ls ik ver van jou zal zijn
  verder dan de horizon
  ween dan niet, laat geen traan
  maar herinner je mijn naam
                                     B. Knevels

  De heer Jacques GRAULUS
  echtgenoot van mevrouw Marie-Thérèse PANSAERS

  Gewezen Paracommando, Eervol ontslagen
  Voorzitter en Vaandeldrager Oudstrijders Centrum Borgloon

  Geboren te Wellen op 11 december 1949 en overleden te Borgloon 
  op 28 juni 2016.

  Lees meer...
 • Joseph SMETS
  Joseph SMETS

  het leven stierf zo van je af
  want laag na laag een beetje
  en hing het toen van ons maar af
  dan bleef je, maar dat weet je
  B. Knevels

  De heer Joseph SMETS
  echtgenoot van wijlen mevrouw Elisabeth CHRISTIAENS

  Oudstrijder  1940-1945
  Lid van de derde leeftijd
  Kaarters, Sjoel, Petanque en Club 65 

  Geboren te Heers op 19 maart 1920 en omringd door zijn familie, 
  zacht in de Heer ontslapen in het R.Z. Sint-Trudo op 28 juni 2016,
  gesterkt door de laatste H. Sacramenten. 

  Lees meer...
 • Ronny VANDERBEUKEN
  Ronny VANDERBEUKEN

  tranen van onmacht
  tranen van verdriet
  tranen als rouwklacht       
  nu jij ons verliet

  De heer Ronny VANDERBEUKEN

  Geboren te Tongeren op 31 januari 1972 
  en overleden te Remicourt op 27 juni 2016.

  Lees meer...
 • Jean De Decker
  Jean De Decker

  Veel gelukkige jaren waren we samen
  samen waren we één
  maar nu jij er niet meer bent
  moeten we verder zonder jou
  dus alleen 

  De heer Jean De Decker
  echtgenoot van mevrouw Lizette Moens

  Geboren te Nerem op 6 februari 1930 en onverwacht, 
  zacht in de Heer ontslapen te Tongeren in het A.Z. Vesalius op 25 juni 2016, 
  gesterkt door de laatste H. Sacramenten.  

  Lees meer...
 • Louisa WINSELS
  Louisa WINSELS

  je diepe goedheid zullen we missen
  en de liefde van je moederhart
  slechts die mooie herinneringen
  dragen we in ons hart 

  Mevrouw Louisa WINSELS
  echtgenote van wijlen de heer François DERWAE †1982

  Geboren te Borgloon op 19 november 1920 en aldaar,
  omringd door haar familie zacht in de Heer ontslapen
  in het WZC Bloesemhof op 24 juni 2016.

  Lees meer...
 • Laurent TIMMERMANS
  Laurent TIMMERMANS

  je wou die ziekte overleven
  om nog heel lang bij ons te zijn
  maar ’t is een hard gegeven:
  de dood laat niemand leven
  hoezeer we er ook naar streven…
  jouw afscheid, ach,
  het maakt ons klein
  je nooit meer zien
  dat doet zo’n pijn
                                               B. Knevels

  De heer Laurent TIMMERMANS

  Gewezen Aannemer Bouwwerken
  Lid van de Sint-Sebastiaansgilde Borgloon

  Geboren te Borgloon op 11 april 1944 en omringd door zijn familie, zacht in 
  de Heer ontslapen te Sint-Truiden in het R.Z. Sint-Trudo op 22 juni 2016.  

  Lees meer...
 • Zuster Margriet (Margaretha Grosjean)
  Zuster Margriet (Margaretha Grosjean)

  De Heer nam op in Zijn eeuwige vreugde

  ZUSTER Margriet Grosjean

  van de zusters annuntiaten van Heverlee

   Genk, 1 juli 1926                       Hoepertingen, 19 juni 2016

  Lees meer...
 • Hary VANDORMAEL
  Hary VANDORMAEL

  je zachte woorden
  je laatste tranen
  je dank door een tevreden knik
  je levensadem
  je droom verloren
  allerlaatste ogenblik     

  de heer Hary VANDORMAEL
  echtgenoot van mevrouw Mimi THIJS

  Gewezen Hoofdonderwijzer Buitengewoon Onderwijs De Graef

  Geboren te Borgloon op 17 juni 1944 en aldaar, 
  onverwacht thuis in de Heer ontslapen op 19 juni 2016.  

  Lees meer...